Reference: 321/1995/1

Judgement Details


Date
03/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
BARTOLO ANTHONY J. NOE vs VASSALLO JOHN MARY NOE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI, ESKLUZJONI TAL-ISTITUT TA` RESTITUTIO IN INTEGRUM - SENTENZA, META TINGHATA KONTRA PERSUNA LI MA TEZISTIX - SENTENZA, TLIET MODI KIF TISTA` TIGI MHASSRA - SENTENZA, TOHLOQ STAT BEJN IL-PARTIJIET BISS
Summary
Ir-rimedju tar-restituzzjoni in integrum bhala istitut indipendenti ta' impunjazzjoni ta' sentenzi definitivi ghandu jitqies li gie abbolit meta, fis-sistema tal-ligi taghna, gie organizzat l-istituttar-ritrattazzjoni.

Ir-rimedji biex tigi attakkata sentenza definittiva tal-Qorti huma l-appell u r-rimedju straordinarju tar-ritrattazzjoni; kieku kien mod iehor allura sentenza qatt ma ssir definitiva u qatt ma jista' jkun hemm ezekuzzjoni taghha.

Illum, jista' jizdied, hemm rimedjuiehor biex tigi mhassra sentenza definitiva, barra mir-rimedji indikati ta' appell u ritrattazzjoni,u dan bil-procedura ta' rikors kostituzzjonali meta jkun allegat ksur tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem.

Il-fatt li sentenza setghet inghatat kontra persuna li ma tezisthix, ma jwassalxghall-fatt li s-sentenza hi nulla. Ovvjament sentenza taghmel stat u torbot biss fil-konfront ta' dawk li jkunu parti fiha, u ma taghmilx stat fil-konfront ta' persuni li ma jkunux parti fiha. Persuna morali ghandha isem bhal kull persuna fizika, u jekk sentenza tinghata kontra socjeta' bl-isem X,ma taghmilx stat kontra socjeta' bl-isem Y, pero', dan ma jwassalx ghan-nullita tas-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info