Reference: 27/1996/1

Judgement Details


Date
03/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
ELLUL EMANUEL vs CUSTO VICTOR NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KAZ FORTUWITU, ATT TA` AWTORITA` GOVERNATTIVA - KUNTRATT, ATT TA` AWTORITA` GOVERNATTIVA JAMMONTA GHAL KAZ FORTUWITU
Summary
Ftehim li jsir bejn zewg persuni, huwa dejjem soggett, mhux biss ghall-provedimenti ta' ordni pubbliku tal-ligi civili, izda, fuq kollox, ghad-dettami tal-ligi. L-intervent tal-Legislatur jista' dejjem jinewtroalizza akkordji li jkunu waslu ghalih il-privat, u l-unika limitazzjoni li ghandu l-Gvernhi li jrid, f'kull kaz, jirispetta d-drittijiet fondamentali tac-cittadini kif protetti fil-Kostituzzjoni u fil-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

Hu risaput u accettat fil-gurisprudenza, li l-att tal-Awtorita' governattiva, huwa anness bhala kaz fortuwitu li jiskolpa lil min ma joperax ftehim. Biex ikun hemm il-kaz fortuwitu, jrid ikun hemm event li ma jiddempendix mill-fatt tad-debitur, event imprevedibili u inevitabli. Ghall-applikazzjoni tal-prevedibilita' jew imprevedibilita' ta' l-event ghandha tigi applikata t-teorija tad-diligenza tal-bonus pater familias.Il-fatt ta' l-Awtorita' Amministrattiva huwa ekwiparat ghall-forza magguri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info