Reference: 86/2002/1

Judgement Details


Date
09/09/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs BARTOLO JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, KIF GHANDU JSIR SORPASS
Summary
Hi regola elementari tas-sewqan (riflessa fit-tieni parti tar-regolament 75 tar-Regolamenti ta' l-1994 dwar il-Vetturi bil-Mutur) li meta persuna tigi biex tissorpassa, bil-vettura taghha, vettura ohra sejra fl-istess direzzjoni, is-sewwieq li qed jaghmel il-manuvra ta' sorpass ghandu jiehu l-prekawzjonijiet kollha mehtiega sabiex jassigura li tali manuvra mill-bidu sa l-ahhar taghha ma tkunx ta'perikolu kemm ghalih kif ukoll - u aktar - ghal vetturi ohra, specjalment vetturi gejjin mid-direzzjoni opposta. Ghalhekk, qabel ma jibda tali manuvra is-sewwieq sorpassant ghandu qabel xejn jassigurali t-triq hija libera ghal distanza bizzejjed kemm quddiemu kif ukoll warajh; u l-manuvra ghandha tkun wahda rapida, jigifieri li ma tinvolvix li l-vettura li tkun qed taghmel il-manuvra ta' sorpasstispicca ghal xi hin miexja pari passu mal-vettura li qed tigi sorpassata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info