Reference: 738/2002

Judgement Details


Date
05/09/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
SANT DR. ALFRED NOE ET vs CHAIRMAN - AWTORITA' TAX-XANDIR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
AWTORITA` TAX-XANDIR, FUNZJONIJIET TA` - AWTORITA` TAX-XANDIR, GURISDIZZJONI TAL-QRATI LI JISTHARRGU L-GHEMIL TA` - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, EZERCIZZJU TA` DISKREZZJONI
Summary
L-Artikolu 118(8) tal-Kostituzzjoni jipprovdi li fl-ezercizzju tal-kariga taghha skond l-artikolu 119(1) ta' Kostituzzjoni l-Awtorità dwar ix-Xandir ma ghandhiex tkun suggetta ghad-direzzjoni jew kontroll ta' xi persuna jew awtorità ohra.

L-artikolu 118(8) huwa mahsub biex iseddaq l-awtonomija tal-Awtorita' waqt li tkun qeghda twettaq id-dmirijiet taghha moghtija mill-Kostituzzjoni u mil-ligi, sabiex jassigura li l-Awtorita' tithalla twettaq id-dmirijiet u l-funzjonijiet taghha minghajr l-indhil ta' hadd. Imma dak zgur m'ghandux jitiehed li jfisser li l-Awtorita' tista' taghmel li tridjew li tqieghed lilha nnifisha lil hinn minn kull kontroll li jaghmilha oghla mill-oghla ligi tal-pajjiz. Ghalhekk l-Awtorita` tax-Xandir hija soggetta ghall-iskrutinju tal-Qrati ordinarji fl-ezercizzju tal-kariga taghha taht il-Kostituzzjoni.

Ladarba Awtorita' Pubblika bhall-Awtorita` tax-Xandir tkun ezercitat id-diskrezzjoni taghha, m'huwiex kompitu tal-Qorti li tissostitwixxi d-diskrezzjoni tal-Awtorita' sakemm ma jkunx jirrizulta nuqqas rilevanti fl-arrangamenti ordnati mill-Awtorita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info