Reference: 490/2016

Judgement Details


Date
23/07/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs FORMOSA CLAUDE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117978
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SOKOR
Summary
L-artikolu 15E(4) tal-Kapitolu 65 tal-Ligijiet ta' Malta jistipula li l-fatt wahdu li persuna li tirrifjuta jew tonqos milli taghti kampjun mehtieg hekk kif stabbilit taht dan l-artikolu jew ir-regolamenti maghmula taht din l-Ordinanza tkun hatja ta' reat li jfisser li kemm il-darba il-prosekuzzjonitipprova dan il-fatt l-imputat ghandu jinstab hati ta' dan ir-reat indipendentement x'tahseb il-Qorti fir-rigward ta' sokor o meno. Illi l-ligi tkompli li kemm il-darba ma jigix ippruvat il-kuntrarju, titqies li l-proporzjon ta' alkohol fid-demm ta' dik il-persuna jkun izjed mil-limitu preskritt.
F'kazi bhal dan t-twissija meta jkun ser jigi issomministrat t-test tan-nifs ghandha tigi spjegata car u tond, haga li ma saritx f'dan il-kaz. L-appellant gie liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info