Reference: 411/2016

Judgement Details


Date
16/07/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA JONATHAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117944
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FALSIFIKAZZJONI
Summary
F'dan il-kaz kien jidher car li kien hemm il-falsifikazzjoni u dan ghaliex l-appellant kif del restostqarr hu stess qabad karta wahda tal- hamsin euro ( €50) u ghamel fotokopja taghha. Dan kien jidher plawsibbli meta tqis li is-serial number fuq il-karti li instabu huma l-istess. Ghalhekk kien jesisti il-falsita minkejja l-fatt li ma hax karta tal-hamsin euro u bidlilha xi wahda mill-karetteristici taghha izda xorta holoq karta ta' hamsin euro ( €50) b'kul mezz li kellu u cioe permzz tal-allegat printer li kellu. Il-falsita materjali fid-dokumenti li instabu ghand l-appellant u cioe fl-erbatax-il karta tal-hamsin euro €50 kienet tikkonsisti fil-att li huwa hareg prodott li jixbah il-hamsineuro (€50) li johrog mill-bank centrali bhala muntia legali. Il-fatt materjali ma jinholoqx BISS mal-alterazzjoni ta' dokument izda jista jinholoq kif kien fil-kaz in desamina billi wiehed ifassal dokument gdid kif ghamel l-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info