Reference: 443/2017

Judgement Details


Date
16/07/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs LOTINO BORG RITCHEL MUSA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117943
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, PARTE CIVILE
Summary
Id-dritt t'appell tal-kwerelant fi procedure Kriminali huwa konfinat biss ghal dawk ir-reati:-
a) Li kunu ta' kompetenza originali tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali kifravvisat fl-artikolu 370(1) tal-Kodici Kriminali flimkien ma l-artikolu 371;
b) prosegwibbli biss bil-kwerela tal-parti ofiza u
c) li l-proskeuzzjoni titmexxa mill-offiz skond kif provdut fl-artikolu 374.
L-fatt li l-parti leza tkun ikkostitwiet ruhha parte civile fil-proceduri kontra l-imputat ma jfissirx li ghandha dritt ta' appell. F'dan il-kaz
l-proceduri tmexxew mill-pulizijaesekuttiva u ghalhekk il-parte civili ma kelliex dritt ta' appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info