Reference: 195/2017

Judgement Details


Date
26/06/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs FRENDO JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117467
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
VJOLENZA DOMESTIKA
Summary
Dan kien kaz fejn missier kien instab hati ta offiza fuq ibnu, Il-Qorti qalet li il-missier ma setaxjinqeda bl-iskuza illi huwa refa' idejh fuq ibnu semplicement biex jiddixipplinah ghaliex jekk dikil-percossa twassal ghal ferita konsegwenzjali allura l-intenzjoni tirrizulta u hu irid iwegeb ghalhsara konsegwenzjali. Fil-fatt din kienet l-intenzjoni tal-legislatur meta fassal il-ligi dwar il-vjolenza domestika u dan sabiex ihares milli persuni fl-ambjent domestiku li jidhrilhom li ghandhom il-jedd u s-setgha jirrikorru ghal vjolenza sabiex tirrenja l-fehma taghhom jigu rinfaccjati bis-sanzjonijiet tal-ligi, anke jekk dik id-dixxiplina tkun wahda mehtiega. Dan ghaliex fil-mument illi persuna jidhrilha li ghandha tikkoreggi billi tirrikorri ghal uzu tal-vjolenza anke jekk din tkun wahda minima hija ma tistax tigi ggustifikata bl-ebda mod u allura jkun hemm necessarjment l-intenzjoni liwiehed jaghmel hsara sabiex jenforza r-rieda tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info