Reference: 242/2016

Judgement Details


Date
26/06/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs SCICLUNA ANTHONY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117465
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RAGION FATTASI, ELEMENTI TA`
Summary
Illi r-reat ta' raggion fattasi huwa regolat bl-artikolu 85 taI-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta bl-elementi li isawwru r-reat stabbiliti fil-gurisprudenza bhala:
a) att estern li jimpedixxi persuna ohra minn dritt li hija tgawdi u li jkun sar bid-dissens esplicitu jew implicitu ta' dik il-persuna;
b) l-imputat irid jemmen li qed jagixxi bi dritt;
c)ix-xjenza tal-imputat li qed jiehub'idejh dak li suppost jiehu tramite l-process legali;
d) li l-att ma jinkwadrax ruhu f'reat aktar gravi;
Illi jidher car mid-dicitura tal-ligi illi min jikkometti r-reat ta' raggion fattasi ma jistax jigi skuzat minhabba l-fatt li hu ghandu titolu fuq l-oggett jew fuq il-propjeta li qed jippretendi d-dritt fuqha. Ir-reat jista' jissusisti f'kaz ta semplici pussess jew detenzjoni tal-oggett kif ukoll sempliciment meta persuna jkollha d-dritt li tgawdi jew tuza l-haga jew il-propjeta' u li hi ma tkunx tista tkompli b'dan l-uzu jew tgawdija minhabba l-azzjoni ta' min ikommetta r-reat. L-appell gie michud.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info