Reference: 262/2017

Judgement Details


Date
26/06/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs ATTARD PIERRE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117461
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SIGURTA LANT XOGHOL
Summary
Illi r-reati addebitati lill-appellant f'dan il-kaz jinsabu enkapsulati fl-artikolu 6(1)(2) tal-Attdwar l-Awtorita' Ghas-Sahha u S-Sigurta' li ghandu l-ghan li jizgura li s-sahha u is-sigurta tal-haddiem fuq il-post tax-xoghol hija dejjem imharsa. Dan meta fis-sub-inciz 2 hemm elenkati l-mizuri kollha li ghandhom jittiehdu minn min ihaddem u cioe' minn dik il-persuna li fit-termini tal-artikolu2 tal-Att ‘ ghaliha jsir xoghol jew jigi moghti servizz minn haddiem jew li jkollha relazzjoni ta' xoghol ma' haddiem, u tinkludi kuntrattur jew subkuntrattur li jaghmel xoghol jew jaghti servizz jewjintrabat biex jaghmel xi xoghol jew jaghti xi servizzi.'. Il-Qorti ikkonfermat il-htija in parte.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info