Reference: 38/2019

Judgement Details


Date
18/06/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs EBEJER JOSEPH MARY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117355
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
F'dan il-kaz erroneament saret akkuza ta' uzu ta' apparat elettroniku illegalment skond il-Kapitolu399. Kien jidher car li l-kliem uzat mill-appellant kien kliem ingurjuz u malfamanti tant li ghajjarha li mohha marid, li mohha spiccut u ghandhom izidulhail-pilloli u Mount Carmel jesahha u kliem simili. Dan hu kompotament definittivament pwerili u haqqu kundanna qawwija u dan ghaliex l-iskop ta'face book zgur mhux dak li tinsulenta u tingurja u tirredikolu persuna ohra izda huwa vejikolu biextitrasmetti news feeds u post fejn tivventila opinijonijiet u reklamai izda mhux biex timamlafamatau tingurja lil haddiehor. Dan id-diskors xejn felici u malafamanti maghmul mill-appellant jammonta ghal dak li jiddisponi l-artikolu 11 tal-Kapitolu 248 dwar l-Istampa u ghalhekk il- proceduri kellhomjigu intavolati fil-konfront tieghu skond dik id-disposizjoni tal-ligi.Fic-cirkostanzi l-appellantgie liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info