Reference: 387/2016

Judgement Details


Date
18/06/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA CHARLES
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117351
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ORDNI TA' SUPERVIZJONI
Summary
Dan kien appell min ordni ta' supervisjoni peress li l-formola annessa mas-sentenza ta' l-1 ta' Dicembru 2014 kienet nulla ghaliex ma hemmx indikat minn kien l-probation officer li kien gie appuntat uhemm biss puntini vojta fil-formola. Dwar dan l-aggravju pero' il-Qorti ma qablitx u dan ghaliex l-appellant kien mgharraf min kienet l-ufficcjal tal-probation tant li zamm kuntatt maghha u kien jiltaqa' maghha pero minkejja l-isforzi taghha l-appellant ghogbu ma jikkoopeax maghha u ma jaqtax il-vizju mishut tieghu tat-tehid ta' drogi. Din ma kienitx kwistjoni ta' quod nullum est nullum producit.Jinghad li l-appellant kien jaf li inghata sentenza sospiza, kien jaf li ghandu kundizzjonijiet annessi mas-sentenza sospiza izda ma tax kaz u baqa' jisfida lil Qorti u jkompli jabbuza mid-droga.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info