Reference: 58/2018

Judgement Details


Date
17/06/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs APAP JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117329
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RAZZJALI
Summary
Dan kien kaz dwar feriti u tixwix ghal mibeghda razzjali kif dispost fl-artikolu 82 A tal- kodici kriminali jinghad li sabiex jissusti dan ir-reat hemm bzonn kemm l-actus reus kif ukoll dak ta' mens rea bhal f'kul reat iehor. L-actus reus jikkonsisti fl-uzu ta' kliem ta' theddid, abbusiv jew insolenti waqt li l-mens rea ta' dan ir-reat jikkonsisti fl-intenzjoni ix- xjenza li tkun qed tqajjem vjolenza jew mibgheda kontra xi persuna ohra minhabba ir- razza jew l- origini etnika taghha. Illi ma hemmx dubju li l-agir tal-appellant kien jikkonfigura proprju f'dan ir-reat u dan ghaliex l-kliem proliferati fil-konfront tal-appellat kien proprju dak ta' aggressivita ta' thedid u ta' mibgheda. L-appellant jghid li ghajjar lin-nisa niggers, go back to your Fucken Africa, go back to your country u monkeys.” Qal lil Faith ukol li kien ser igib il-pistola u jisparalha. Dan l-komportament abbusiv u insolenti zgur li mhux accettabli f'socjeta demokratika u ghandu igib il-kundanna. Il-Qorti ikkonfermat is-sejbien ta' htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info