Reference: 87/2016

Judgement Details


Date
13/06/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs SPITERI CHARLES
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117288
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien appell dwar piena.
L-ewwel Qorti kienet zbaljata meta fis-sentenza taghha tal-4 ta' Dicembru, 2014 ghazlet li ma titrattax mal-hati ghall-ksur ta' ordni ta' probation. Din ma kienitx hagafakoltattiva u kif inhu akkolt mill-gurisprudenza in rigward, il-Qorti kellha titratta mal-hati ghaldak il-ksur. Dwar dan hemm skorta ta' sentenzi li jtennu li fl-artikolu 21 tal-Kap 446 meta persunatitressaq biex twiegeb ghal-ksur ta' ordni ta' probation, l-Qorti ghandha titratta maghha ghall-ksur ta' dik l-ordni ghaliex il-kelma “tista” fit-test tal-artikolu 21 mhix wahda fakoltattiva izda hija tassattiva u tfisser biss li hekk ghandha taghmel. Fic-cirkostanzi dik il-kundanna giet ex officio revokata peress li fiz-zmien opportun ma kienx hemm appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info