Reference: 529/2016

Judgement Details


Date
30/05/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA RAYMOND
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117048
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVI
Summary
Dan kien kaz dwar incident li kien jinvolvi tourist representative. Il-Qorti irrilevat li sabiex tkun tista' taghmel esesrcizzju tajjeb sabiex tapprezza il kredibilita o' meno tax-xhieda mismugha hija ghandha tqies ukoll ix-xhieda cirkostanzjali. Gie rilevat illi l-apprezzament tal-provi ghandu jsir mhux biss b'mod spezzettat w individwali izda l-provi ghandhom jigu analizzati flimkien fl-assjemtaghhom sabiex wiehed jara x'inferenzi jew interpretazzjoni ragjonevoli u legali jista' jaghti lil dawk il-provi hekk interpretati. Ma tistax tinstab htija jew nuqqas ta' htija semplicement fuq analizi individwali jew separata tal-provi. Dawn ghandhom jigu kkunsidrati kemm individwalment kif ukoll komplessivament.
Inoltre sabiex Qorti issib htija fl-imputat fuq provi indizzjarji, kull cirkostanza trid twassal ghall-istess konkluzjoni, u cioe' illi l-allegat reat sar mill-imputat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info