Reference: 46/2019

Judgement Details


Date
28/05/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs HASSAN AHMED ABU
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116981
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Il-kaz kien ijrrigwarda incident stradali. Il-Qorti tal-appell Kriminali irrimarkat li l-artikolu30(2) tal-Kap 9 kien japplika wara li jkun hemm sejbien ta' htija u wara li l-licenzja tkun diga giet sospiza. Huwa wara dan, li l-hati jista' jaghmel talba quddiem dik il-Qorti li tkun ordnat is-sospensjoni sabiex wara li tiehu c-cirkostanzi kollha u tisma' lil Pulizija jew l-Avukat Generali skontquddiem liema Qorti ssir it-talba tnehhi s-sospensjoni jew tichad it-talba. Jekk it-talba tigi michuda, ma tistax tigi milqugha talba ohra fuq l-istess haga jekk issir fi zmien tlett (3) xhur mid-data tac-cahda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info