Reference: 477/2017

Judgement Details


Date
21/05/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT RITA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116890
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RECIDIVA
Summary
R-recidiva hija akkuza u reat per se li trid tigi provata independentement minn kull reat iehor, huwa reat separat u distint minn kwalunkwe akkuza jew akkuzi ohra taht l-artikoli 49 u 50 tal-Kodici Kriminali jirrikjedu certi kondizzjonijiet u elementi li jridu jigu sodisfatti u fuq kollox, ipprovatimill-Prosekuzzjoni, tant li wiehed jista' jigi liberat minn akkuza ta' recidiva.
Iz-zieda fil-piena ghal-fatt il-gdid li jikkostitwixxi r-reat hija xi haga li tirreferi ghal-persuna, w ir-recidivma jista' jkun hadd izjed hlief persuna partikolari li tkun giet kkundannata ghal reat b'sentenza li tkun saret definittiva, u taghmel reat iehor. Ghal kull reat w akkuza ohra, l-akkuza tar-recidivahija limitata biz-zmien, u dan ai termini tal-artikoli 49 u 50 tal-Kap 9.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info