Reference: 361/2018

Judgement Details


Date
21/05/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs GRIMA KURT
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116889
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
STQARRIJA TAL-AKKUZAT
Summary
Dan kien kaz fejn l-appellant kien irrinunzja ghad-dritt tal-presenza tal-Avukat waqt l-interrogatorju. Illii dan il-fatt ma jistax jigi interpretat bhala rinunzja tacita ghad-dritt li l-appellant ikollu prezenti Avukat waqt it-tehid tal-istqarrija u dan stante li fiz-zmien li ttiehdet l-istqarrija,l-appellant ma kellux il-jedd illi jaghzel li jkollu l-prezenza ta' Avukat matul l-interrogatorju.Ghalhekk, il-Qorti laqghet l- agggravju tal-appellant in linea mad-Direttiva 2013/48/UE u tal-izvillup tal- gurisprudenza u sabiex id-drittijiet tal-appellant ma jigux lezi, iddikjarat l-istqarrija tal-appellant bhala inammissibli u ghalhekk kwalunkwe referenza ghall-istqarrija fl-atti giet skartata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info