Reference: 208/1989/2

Judgement Details


Date
15/07/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., CAMILLERI JOSEPH D., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
TABIB PRINCIPALI TAL-GVERN vs CAMILLERI CHRISTOPHER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, DOPPJU EZAMI - APPELL, META L-QORTI TAL-APPELL TIDDECIEDI L-MERTU TAL-KAWZA HIJA STESS - KUNTRATT, GENITUR GHANDU R-RAPPREZENTANZA LEGALI TA` IBNU MINORENNI - KUNTRATT, INKAPACITA` LEGALI F`KAZ TA` MINORENNI LI JKUN GHALAQ L-ERBATAX-IL SENA
Summary
Kuntratt maghmul minn minorenni li jkun ghalaq it-tmintax il-sena jiswa ghal dawk l-obblikazzjonijiet li haddiehor ikun intrabat bihom favur tieghu. Ghalhekk, tali kuntratt mhux assolutament null immahuwa affett minn nullita` relattiva sollevabbli mill-minuri nnifsu. Ghalhekk l-eccezzjoni tan-nullita` ma tistax tigi sollevata mill-Qorti ex ufficio.

L-inkapacita' legali derivanti mill-minor eta` ta` kontraenti tista` tigi newtralizzata bil-kunsens espress u bl-intervent dirett tal-persuna li f`dak iz-zmien li sar il-kuntratt kellu s-setgha ta' genitur fuq il-minuri, u ghalhekk, kellu rappenzentanza legali u legittima tal-minuri ibnu.

Meta kawza appellata tkun damet numru ta` snin in prim'istanza u l-ewwel Qorti tkun hadet konjizzjoni tal-istess meritu u tkun espremiet ruhhadwar il-fatt krucjali tal-istess kawza, minghajr pero` ma tkun tat decizjoni fil-mertu, il-Qorti tal-Appell tkun tista` tiddeciedi l-mertu hi wara li tkun hassret id-decizjoni tal-Prim' Istanza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info