Reference: 48/2017

Judgement Details


Date
03/05/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CARUANA TROY JOSEPH EMANUEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116635
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SPEEDBOAT
Summary
Dan kien kaz dwar incident bi speed boat li ikkaguna feriti fuq persuna. Dak illi kellu jigi stabbilit kwindi kien jekk l-event kienx wiehed fortwit, jew jekk kienx hemm sitwazzjoni ta' emergenza subitanea, tant ghalhekk illi l-event dannuz ma seta' qatt jigi evitat anke jekk bl-ezercizzju gholi ta'diligenza u bl-osservanza tar-regoli kollha tal-imgieba xierqa. Sitwazzjoni bhal din certament teskludi kull forma ta' negligenza, imprudenza, traskuragini jew non-osservanza tar-regoli ta' komportament mistennij. Il-htija giet konfermata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info