Reference: 46/2017

Judgement Details


Date
03/05/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs VELLA ZACHARY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116634
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
XHIEDA
Summary
Ghal dak li jirrigwarda l-kredibbilta' tax-xhieda, l-artikolu 638 tal-Kodici Kriminali jaghmilha cara li filwaqt li huwa fid-dover tal-prosekuzzjoni li ggib il-provi kollha u l-ahjar prova possibbli sabiex il-grad tal-prova tal-prosekuzzjoni jintlahaq b'success, is-subartikol tal-istess artikolu jippostula li xhud wiehedwahdu jekk emnut huwa sufficjenti.
Wkoll ai fini tat-test tal-kredibbiltahuwa rilevanti l-artikolu 637 li jistipula li ghal dak li jirrigwarda xhieda ta' eta' minuri, xhiedatal-imputat kif ukoll ix-xhieda ta' persuni li huma klassifikati taht l-artikolu 636, fosthom persuni li jkollhom interess fil-kwistjoni li fuqha tkun mehtiega x-xhieda taghhom, jew fir-rizultat tal-kawza, ‘id-decizjoni (dwar il-kredibbilta taghhom) tithalla fid-diskrezzjoni ta' min ghandu jiggudika l-fatti, billi jittiehed qies tal-imgieba, kondotta u karattru tax-xhud, tal-fatt jekk ix-xhieda ghandiex mis-sewwa jew hix konsistenti, u ta' fattizzi ohra tax-xhieda tieghu, u jekk ix-xhieda hix imsahha minn xiehda ohra, u tac-cirkostanzi kollha tal-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info