Reference: 5/2016

Judgement Details


Date
03/05/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs COSTA SPIRIDIONE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116632
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
INTOSSIKAZZJONI
Summary
Dan kien kaz fejn il-Qorti tal-Appell Kriminali intalbet tikkunsidra li l-appellant kien fi stat ta'sokor meta ikkommetta l-agir tieghu. Illi pero, kien jinkombi fuq l-appellant illi iressaq il-provali fil-mument li huwa ikkometta d-delitti li dwarhom kien jinsab mixli, l-kundizzjoni tieghu ta' intossikazzjoni kienet tali li effettwatlu l-kapacita' tieghu li jifformola l-intenzjoni kriminali. Illi dan il-piz ta' prova kien jispetta lilu, izda huwa naqas milli iressaq provi sabiex isostni dak minnu allegata u dan sal-grad mehtieg minnu u cioe' fuq bazi ta' probabbilita'. Provi f'dan ri-rigward ma kienx hemm u kwindi il-Qorti bhall-Ewwel Qorti qabilha ma setghat qatt tasal biex tqies dina l-eccezzjoni minnu imqanqla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info