Reference: 219/2014

Judgement Details


Date
28/03/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs SCIBERRAS BALBI ERIC
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116127
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FERITA GRAVI
Summary
Dan kien kaz fejn l-appellant ikkaguna feriti gravi lil partner tieghu f'argument. Dak li l-prosekuzzjoni kellha tipprova kienet l-intenzjoni generika li l-appellant jaghmel hsara lill-parti leza zghira kemm hi zghira u ghalhekk ma kienx hemm il-htiega tal-intenzjoni tal-appellant li jikkawzi l-griehi fin-natura li hu kkawzahom izda l-appellant kellu jwiegeb tal-griehi li attwalment gew sofferti rizultat tal-agir tieghu. Il-Qorti kienet sodisfatta min dan.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info