Reference: 235/2014

Judgement Details


Date
20/03/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS, FARRUGIA SUZETTE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115976
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PUSSESS ILLEGALI TAD DROGA
Summary
Illi ghalkemm l-kuncett tal-pussess tad-droga li jitkellem dwaru l-Kapitolu 101 tal-Ligijiet ta' Malta, ma jissemmiex fid-dicitura tieghu illi dak il-pussess irid ikun wiehed xjenti sabiex tirrizultar-reita', madanakollu gjaldarba ir-reat huwa wiehed doluz allura dan necessarjament jimplika il-volontarjeta' tal-att.F'dan il-kaz irrizulta l-pussess momentanju f'idejn l-appellanti li allura ma jistax jissarraf f'wiehed aggravat u cioe' ma kienx hemmx provi fl-atti li jindikaw illi l-appellanti volutament kienet qed izzomm fil-pussess taghha dik id-droga sabiex tigi mghoddija lil terzi.Fic-cirkostanzi l-appellanti giet liberata mil-akkuza ta' pussess aggravate izda instabet hatja ta' pussesssemplici ta' droga.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info