Reference: 144/2014

Judgement Details


Date
20/03/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs BUGEJA REGINALD MAGHRUF BHALA REGGIE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115972
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PIENA
Summary
Illi l-qrati taghna ripetutament sostnew illi sabiex il-Qorti tal-Appell tvarja l-piena li tkun imposta mill-Ewwel Qorti irid ikun hemm imposizzjoni ta' piena li tkun barra mill-parametri legali jew irregolari skond id-dettami applikati ghal kaz li jkun. Izda f'dan il-kaz il-Qorti deherilha li kienikun aktar utli kemm ghall-hati kif ukoll ghas-socjeta illi l-appellant jigi segwit minn barra l-konfini tal-habs u mhux billi tigi konfermata piena karcerarja, sabiex jigi accertat li hu heles kompletament mill-vizzju tad-droga u ukoll sabiex ikollu dak is-sostenn psikologiku bl-ghajnuna ta' psikjatra jew counsellor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info