Reference: 290/2018

Judgement Details


Date
12/03/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs VELLA MARTIN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115863
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien appell tal-parti leza fi procedure kriminali. Il-Qorti irribadiet li minkejja l-fatt li l-parti leza tkun kkostitwiet ruha bhala parti civili fit-termini tal-artikolu 410 tal-kodici Kriminalima jfissirx li ghandha dritt ta' appell fi proceduri kriminali. Ir-reati in ballo f'dan il-kaz kienu dawk li setghu jigu prosegwibbli ex officio mill-pulizija esekuttiva u dan peress li mhux meqjusabhala delitti kontra l-proprjeta' privata izda kontra l-amminisitrazzjoni tal-gutizzja u amministirazzjonijiet pubblici ohra. Ghalhekk l-appell gie michud u dikjarat null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info