Referenza: 333/2018

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/03/2019
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Partijiet
IL-PULIZIJA vs DIMECH NICHOLAS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115862
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
NULLITA SENTENZA
Fil-Qosor
Meta l-Qorti tal-Appell Kriminali thassar u tannulla sentenza u tibghat l-atti lura lil Qorti tal-Magistrati (Malta) Bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali, tpoggi l-partijiet fl-istess pozizzjoni li kienu fiha qabel ma giet deciza s-sentenza u ghalhekk fi stadju fejn il-provi ikunu inghalqu u dak lil-Qorti tkun mistennija li taghmel huwa li terga' tiddeciedi l-kawza abbazi tal-provi gia prodotti. Dan stante li tkun is-sentenza li tkun qieghda tigi annullata u mhux il-procedura.


Ghalhekk il-provi ma jergghux jinfethu mill-gdid u l-Qorti tkun mistennija biss li terga taghti s-sentenza Meta pero, bhal f'dan il-kaz, il-Qorti li tkun ser tiddeciedi l-kaz mill-gdid ma tkunx dik li tkun semghet il-provi, il-parijiet jintalbu sabiex jezentaw lil Qorti milli terga tisma' l-provi. Filwaqt li l-Prosekuzzjoni fil-kaz odjern kienet ezentat il-prosekuzzjoni milli terga tisma' l-provi, id-difiza kienet fl-ewwel lok ezentat lix-xhieda tal-Prosekuzzjoni milli jergghu jixhdu filwaqt li talbet li tressaq il-provi. Wara l-oppozizzjoni mill-Kummissarju tal-Puizija ghat-talba tad-difiza biextressaq provi, id-difiza kienet iddikjarat li qeghda titlob li l-provi kollha jergghu jinstemghu mill-gdid. Il-Qorti kienet imbghad iddikjarat li sejra tisma x-xhud tad-difiza kif indikat minnha l-imputat u li wara li jsiru n-noti ta' sottomissjonijiet tghaddi ghas-sentenza. Stante li ma sarx l-ebdaappell fuq dan il-punt il-Qorti ma laghetx it-talba tal-appellant biex tali xhieda jigu eskluzi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni