Reference: 378/2018

Judgement Details


Date
12/03/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs GALEA KEVIN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115860
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PIENA
Summary
F'dan il-kaz fejn kien hemm appell dwar il-piena, il-Qorti qablet perfettament mal-appellant meta issottometta li l-Ewwel Qorti ma kellha qatt tiskarta ghal finijiet ta' piena il-kundizzjoni mentali serja tal-appellant fil-hin tal-incident. Irrizulta car kemm mix-xhieda ta' Dr. David Cassar li kienl-espert li ezamina lill-appellant ftit jiem qabel l-incident u li baqa' l-psikjatra kuranti tal-appellant, kif ukoll mix-xhieda ta' Dr. Ethel Felice mahtura originarjament mill-Magistrat Inkwirenti fejn kienet invistat lill-appellant dak in-nhar li sehh l-incident li dak li sehh kien relatat mal-kundizzjoni mentali serja tal-appellant. Illi ghalhekk, ghalkemm il-Qorti ma ikkunsidratx jekk l-appellant kienx fi stat ta' genn meta sehh ir-reat u dan stante li l-appellant ma appellax dwar dan, hadet in konjizzjoni dawn ix-xhieda ai fini ta' kunsiderazzjonijiet dwar il-piena u imponiet piena anqas onerusa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info