Reference: 367/2013

Judgement Details


Date
27/02/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs SAWYER NEE' CAMENZULI SHIRLEY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115681
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
S-sub-titolu V ghat-Titolu IX tal-Kodici Kriminali gie introdott fis-sistema penali taghna permezz ta'l-Att VII tas-sena 2010 u emendat b'Att VIII tas-sena 2015, liema ligi giet immodellata fuq il-Computers Misuse Act 1990 ta'l-Ingilterra. Issa din il-ligi kellha l-ghan li tirregola tlett tipi ta' reati u cioe':
1. L-access mhux awtorizzat ta' materjal li jinsab f'kompjuter.
2. L-access mhux awtorizzat bl-intenzjoni illi jigi facilitat l-kummissjoni ta' reati ohra.
3. It-tibdil jew modifikazzjoni ta' materjal mhux awtorizzat.


L-appellati kienu akkuzati bil-qirda mhux awtorizzata ta' materjal jew data mahzuna fil-kompjuters li kienu jaghmlu uzu minnhom, distruzzjoni allura li necessarjment tirrikjedi l-element intenzjonali li tali att materjali isehh b'intenzjoni kriminuza u mhux merament bi zball jew bi traskuragini. Stante nuqqas ta' provi l-appellati gew liberati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info