Reference: 19/2018

Judgement Details


Date
17/01/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs BONETT JOHN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115011
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi dan kien kaz ta' ‘retraction' ta' dikjarazzjoni b'affidavit. Il-Qrati accettaw din t-teorija fil-kaz ta' sperjur ai termini tal Artikoli 104(1), 105 tal-Kap 9 u 602(1) tal-Kap 12. Hawn persuna ghamlet dikjarazzjoni li wara li irrealizzat li kienet zbaljata immedjatament bidlitha b'ohra korretta. Illi huwa minnu li l-ligi per se ma tipprovdix ghal-awtorita' ghall-eventwalita' bhal din, pero'b'analogija, jekk il-ligi thalli xhud li xehed f'proceduri quddiem il-Qorti jirtira dak li qal bil-hsieb li jghid il-verita' u b'hekk jikkaunga inqas hsara multo magis il-Qorti ikkunsidrat thalli bniedem li ghamel affidavit li wara kollox sar bi zball, jikkjarifika dan l-affidavit tieghu. Fic-cirkustanzi l-appell gie akkolt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info