Reference: 184/2014

Judgement Details


Date
16/01/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs DE GIORGIO DR. ROGER ET
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:114999
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
STORBJU
Summary
Dan kien kaz dwar daqq ta'musika b'volum qawwi li kien ta' inkonvenjent lin-nies. Illi l-artikolu 41(2)(a)(b) tal-Kapitolu 10 tal-Ligijiet ta' Malta jiddisponi illi:
Hadd ma jista'
(a) Fi triq,f'hanut, jew f'post pubbliku iehor; jew
(b) F'kull bini iehor,

Billi jhaddem jew igieghel jew ihalli lil min ihaddem loud speaker, gramafon, amplifikatur jew strument bhal dawn, jaghmel inkella jgieghel jew ihalli li jsiru hsejjes daqshekk qawwija li jdejqu lid-detenturi jew lin-nies lijkunu joqghodu f'bini fil-qrib.
Issa f'dan il-kaz ghalkemm kif kienu jikkontendu l-appellati id-diskoteka f'Gianpula hija mdawwra bl-ghelieqi, madanakollu lanqas ma jista' jingahd li ma hemmx bini fil-qrib. Il-ligi ma timponi l-ebda distanza u allura r-residenzi tar-Rabat u tal-Virtu' u il-lokalitajiet tal-madwar huma kollha fil-qrib ta' dan l-istabbiliment. Illi allura anke il-kontravvenzjoni ravvizzata fl-artikolu 338(m) tal-Kodici Kriminali kienet tirrizulta ukoll ippruvata gjaldarba giestabbilit b'mod oggettiv mill-pulizija illil-muzika kienet qed tinstema' sewwa fil-lokalitajiet tal-madwar fil-hinijiet bekrin ta' fil-ghodu u cioe' f'dawk il-hinijiet ta' bil-lejl riservat ghal mistrieh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info