Reference: 292/2017

Judgement Details


Date
12/12/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs AQUILINA VANYA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114668
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz fejn il-Qorti ordnat ir-restituzzjoni tal-ammont dovut. L-iskop tal-artikolu 24 tal-Kapitolu 446 imur ferm oltre minn dikjarazzjoni li taghti l-fakolta lill-parte civile tiehu dawk il-mizuri permessi lilha fil-kamp civili fid-dawl tal-pendenza bejn il-partijiet. Dan johrog mid-dicituraadoperata mill-legislatur fl-artikolu 24, partikolarment mis-subartikoli (2) u (3) tal-istess disposizzjoni tal-ligi, fejn il-Qorti tinghata anki l-fakolta` li tordna li l-hlas isir bin-nifs u fejn allura l-ewwel qabel kollox il-Qorti trid tiddetermina u tispecifika fis-sentenza taghha kemm hu l-ammont dovut bhala kumpens apparti l-ispecifikazzjoni ta' kundizzjonijiet dwar il-modalita' tal-hlas jekk dan ikun il-kaz. Kwindi id-dikjarazzjoni generika b'referenza ghall-artikolu 24 kif ippostulatamill-Ewwel Qorti, ma huwiex konformi mad-dicitura tal-ligi.
Il-Qorti qalet li gjaldarba l-EwwelQorti ghaddiet biex tapplika d-disposizzjonijiet tal-artikolu 24 tal-Kap.446 fil-konfront tal-appellata, hija kellha imbaghad tghaddi biex tillikwida l-ammont ta' kumpens dovut u tispecifika l-modalitajiet ghal hlas tal-istess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info