Reference: 46/2018

Judgement Details


Date
12/12/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs BARTOLO JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114623
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
L-artikolu 264(2) tal-Kap 9 jistabilixxi li jekk jigi ppruvat l-ksur u l-presenza ta' mezzi qarrieqali bihom wiehed jista' jkollu l-uzu jew l-konsum illegittimu tal-kurrent elettriku, jew jibdel r-registrazzjoni tal-konsum, allura jitqies bhala prova li d-detentur tal-fond jew il-persuna li jkollhaf'idejha l-fond fejn instabu dawn il-mezzi qarrieqa, jaf b'dan l-uzu jew konsum ta' kurrent elettriku illecitu, sakemm ma jigix ppruvat l-kuntrarju. Ghalhekk f'dan it-tip ta' kazi, l-onus tal-prova jinqaleb u ma jibqghax aktar fuq il-Prosekuzzjoni izda jinkombi fuq minn ikun akkuzat. Ir-rizultat ta' dan l-ispustar tal-prova ghal fuq akkuzat hu li l-posizzjoni tal-Prosekuzzjoni tkun giet reza aktar facli u b'hekk hi tkun tista tasal fejn trid tasal minghajr sforzi ta' xejn. F'dan il-kaz il-Qortisabet serq ta' elettriku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info