Reference: 358/2018

Judgement Details


Date
06/12/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs GATT MARK
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114515
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AKKUZA KRIMINALI
Summary
Illi dan il-kaz kien jirrigwardja akkuza zbaljata. Irrizulta ampjament car li l-imputazzjoni mahrugafil-konfront tal-appellant kienet erronja stante li kienet tirreferi ghal nuqqas li jservi jew ksurta' wahda jew aktar mill-kundizzjonijiet imposti fuq l-appellant minn Ordni ta' Protezzjoni bi ksurtal-artikolu 413C tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta meta ma kien hemm l-ebda Ordni ta' Protezzjoni imposta fuq l-appellant izda Ordni ta' Trazzin liema ordni hija ta' natura differenti. Fic-cirkostanzi l-appellant gie liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info