Reference: 64/2018

Judgement Details


Date
04/12/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs MIFSUD ALFRED
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114466
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
INGURJA
Summary
Dan kien kaz ta' allegata ingurja. Il-Qorti kienet tal-fehma li bil-frazi 'the Court process will eventually prove that mum is a criminal blackmailer' f'konverzazzjoni bejn l-appellant u ibnu ma kinietx tali li tikkostitwixxi theddid li jaghmel reat jew li nqalet bi hsieb li jiehu xi flus jew hagaohra jew biex jaghmel gwadan. Lanqas ma irrizulta li dan il-kliem intqal biex igieghel lil parti leza taghmel jew tonqos milli taghmel xi haga. Il-Qorti lanqas ma qieset li l-appellant uza dan il-kiembhala theddida biex jakkuza jew li jaghmel ilment kontra taghha. Il-Qorti kienet tal-fehma li l-appellant beda jispjega lil ibnu li sejjer jipprova l-Qorti li l-parte civile hija 'a criminal blackmailer' ghalhekk lanqas ma jirrizulta li huwa mmalafama lil parti leza jew lil xi persuna ohra, tant lidan id-diskors ma sarx gewwa fora pubblika izda bejn l-appellant u ibnu fuq t-telefon.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info