Reference: 228/2015

Judgement Details


Date
29/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs FENECH ALBERT
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114435
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RAGION FATTASI, PROPJETA`
Summary

Dan kien kaz ta' ragion fattasi. L-inkwilini tal-appellat sabu li s-sellatura tal-bieb tar-residenza taghhom kienet inbidlet. L-inkwilini kienu ilhom jikru dan l-appartament minghand l-appellat izda inqala' dizgwid bejniethom u rrifjutaw li jhallsu l-kera sakemm l-appellat jottempera ruhu mal-obbligi kontrattwali tieghu.Wara ezekuzzjoni ta' mandat ta' qbid l-appellat biddel is-serratura peressli induna li l-pjan tal-inkwilini kien li jizgumbraw l-appartament qabel ma tintemm il-kirja u b'hekk il-proprietarju ma jkollu xejn x'jissekwestra meta jsibu vojt. Il-hsieb tieghu ghalhekk kien wiehed car u preciz, li jipprevjeni d-dhul tal-kwerelanti fl-appartament. Izda dan l-agir kien kontra l-ligi u l-Qorti sabet htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info