Reference: 591/2012

Judgement Details


Date
29/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs MAGRO JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114408
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz ta' stupru ta' tfajla fis-sakra. Il-Qorti irrimarkat li
kien evidenti mill-imgieba tal-vittma illi l-ammont ta' alkohol li kienet ikkunsmat kien tali illi l-kapacitajiet mentali taghhakienu gew kompromessi. Il-vittma qalet illi hija intilfet minn sensieha, filwaqt li l-appellant ighid li hija gharrfitu li kienet ghajjiena u offrielha biex timtedd fuq is-sodda fejn ghena biex tasal, u fil-fatt raqdet. Illi f'dawn iz-zewg verzjonijiet ghalkemm ma hemmx qbil dwar id-dinamika tal-fatti, madanakollu kienet il-fehma tal-Qorti illi ghall-appellant kellu jkun evidenti illi din it-tfajla li huwa kien stieden ghandu d-dar ma kenitx f'posizzjoni taghti il-kunsens taghha ghal xi forma ta' rapport sesswali iktar u iktar meta matul il-jum kollu li kien qatta' maghha ma jidhirx illi dintatu x'jifhem illi xtaqet xi intimita' mieghu. Fic-cirkostanzi il-htija giet konfermata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info