Reference: 492/2017

Judgement Details


Date
29/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CAUCHI JOHN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114394
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROCEDURI KRIMINALI
Summary
L-ewwell qorti kienet illiberat fuq konflitt ta' provi. Illi dak li kellha taghmel l-Ewwel Qorti kien li wara li tisma' l-provi kollha tal-partijiet imbaghad bl-applikazzjoni tal-artikoli 637 u 638 tal-Kodici Kriminali marbuta mal-mod kif il-Qorti ghandha taghmel l-ezami tax-xhieda, tghaddi ghad-decizjoni taghha. Din il-procedura hija stabbilita, kif inghad, fl-artikolu 375(c) tal-Kodici Kriminali. Ma jidhirx illi kien hemm xi mottiv li seta' iwassal lill-Ewwel Qorti titbieghed minn din il-procedura billi l-ebda wahda mill-partijiet ma iddikjarat li ma kellhiex aktar provi jew inkella li irrinunzjaw ghad-dritt li jaghmlu sottomissjonijiet skont il-ligi.
Deher car f'dan il-kaz, illi l-Ewwel Qorti naqqset milli taghti lill-Prosekuzzjoni l-opportunita' taghlaq il-provi taghha skont il-ligi, kif ukoll li imbaghad taghti lid-difiza ukoll id-dritt li taghmel l-istess biex b'hekk sehhet nuqqas ta' formalita' rikjesta mill-ligi fit-termini tal-artikolu 428(5) tal-Kodici Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info