Reference: 248/2017

Judgement Details


Date
29/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI ANTHONY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114388
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
F'riceviment ta' tieg kien hemm daqq ta' muzika b'volum gholi wara il-11pm bi ksur tal-ligi. Il-Qorti qalet li l-appellant bhala l-persuna illicenzjat biex jiggestixxi l-istabbiliment Palazzo Villa Rosa, kien responsabbli ghall-osservanza tal-kundizzjonijiet kollha imposti fuqu bil-ligi ghall-ghotital-imsemmija licenjza. L-appellant jew inkella il-licensee ma jistax jidderoga minn din ir-responsabbilta` penali billi jittrasferixxi l-istess lil terzi meta l-ligi ma taghtihx il-jedd li jaghmel dan.
Gjaladarba f'dan il-kaz l-kiri ta sala ghat-tigijiet hija meqjusa bhala “Attivita Kummercjali”, fit-termini tad-definizzjoni moghtija bil-ligi u gjaldarba l-licenzja ghat-tmexxija ta' dik l-attivita kummercjali tinsab f'isem l-appellant, kwindi hu kellu iwiegeb ghan-nuqqas ta' osservanza tal-kundizzjonijiet li fuqhom kienet mahruga dik il-licenzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info