Reference: 156/2017

Judgement Details


Date
29/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs FALZON DENISE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114387
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ANNIMALI
Summary
Illi dan kien kaz dwar fastidju lil girien b'annimali. L-artikolu 153 tal-Kapitolu 10 tal-Ligijiet ta' Malta jinqara kif gej:
Kull persuna li ssakkar jew iggieghel, jew tippermetti, li xi annimaljissakkar f'xi post, ghandha tiehu dawk il-prekawzjonijiet mehtiega skont ic-cirkostanzi sabiex mathallix lil dak l-annimal idejjaq lill-girien, permezz ta' inbih jew tnewwih jew xort'ohra.
Illil-intenzjoni tal-legislatur bl-introduzzjoni ta' din id-disposizzjoni tal-ligi kienet illi jigu indirizzati dawk il-kazijiet fejn jkun qed jinholoq inkonvenjent jew fastidju lil terzi minn annimali mizmuma gewwa xi fond minhabba l-istorbju li ikunu qed jiggeneraw jew ghal xi raguni ohra. F'dan l-isfond il-mod kif l-appellata kienet qed izzomm il-qtates taghha, li kienu numru mhux hazin, maghluqa f'fond ghal gurnata shiha fejn ma kenitx qed tripprovdielhom il-facilitajiet necessarji fejn huma jistghu jaghmlu il-bzonnijiet taghhom kien qed johloq inkonvenjent lill-girien taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info