Reference: 523/2016

Judgement Details


Date
29/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs MCKAY DYLAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114384
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KO AWTUR
Summary
Dan kien kaz ta' serq ta'oggetti ta'valur u l-appellant kien allegatament involut bhala ko-awtur. Illi biex persuna tinstab hatja ta' serq bhala ko-awtur irid jirrizulta soddisfacentement pruvat mill-prosekuzzjoni, lil hinn minn kull dubbju dettat mir-raguni, illi kien hemm il-partecipazzjoni materjali tieghu mal-ezekutur dirett tal-att konsumatur tar-reat izda u fuq kollox illi huwa ippresta il-ko-operazzjoni diretta u essenzjali ghall-esekuzzjoni tad-delitt. Dan allura necessarjament jimplikailli irid ikun hemm il-ftehim pre-ordinat bejn dawn it-tnejn minn nies ai fini li jigi kommess is-serq mertu tal-kaz. Mankanti il-prova ta' dina l-intenzjoni u cioe' ta' dan l-akkordju bejn tnejn jewiktar, allura ma jistax jinghad illi l-figura tal-ko-awtur tista' tiehu l-hajja. Fic-cirkustanzi l-appellant gie liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info