Reference: 77/2016

Judgement Details


Date
29/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CEFAI PASCHALINO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114382
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PIENA
Summary
Dan kien kaz dwar, fost akkuzi ohra, theddid lil Magistrat u appell mil-piena. Illi l-artikolu 142(1) tal- Criminal Justice Act 2003 fl-Ingilterra jistabilixxi hames principji li ghandhom jigu segwitifl-imposizzjoni tal-piena bhala:
(a) the punishment of offenders
(b) the reduction of crime(including its reduction by deterrence)
(c) the reform and rehabilitation of offenders
(d)the protection of the public
(e) the making of reparation by offenders to persons affected by their offence
Illi allura min hu imsejjah biex jiggudika ma ghandux ihares biss l-interessi tal-persuna ikkundannata izda ghandu jara illi ihares l-interessi tal-vittma jew vittmi tar-reat u is-socjeta in generali billi jaghti dik il-piena li ghandha isservi bhala kastig ghal min jikkometti r-reat,li tara li twassal ghat-tnaqqis tal-kummissjoni ta' reati ohra, li tista' twassal ghar-rijabilitazzjoni u r-riforma tal-hati, li taghti il-harsien mehtiega lil pubbliku u li l-hati jaghmel reparazzjoni ghal hazin li jkun ghamel. Fic-cirkostanzi l-piena giet konfermata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info