Reference: 204/2018

Judgement Details


Date
27/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs AZZOPARDI LUKE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114323
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz dwar kaccja illegali. Il-Qorti irrimarkat li l- prosekuzzjoni ma sabet xejn konness makacca illegali. Kull ma kellha kien dak li stqarr l-appellant stess li qal li l-ghada kien bi hsiebuimur ghall-kacca. Ghalhekk sa dak il-hin l-appellant kellu biss l-intenzjoni kriminuza li jikkaccaja izda ma hemmx l-actus reus tar-reat ghaliex kacca m'ghamilx. Zgur li ma jistax jinghad li in effetti ir-reat in disamina gie konsmat. Fic-cirkostanzi l-appellant gie liberat min din l-akkuza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info