Reference: 50/2014

Judgement Details


Date
06/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs VELLA CARMEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114121
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SPOLL
Summary
Illi dan kien kaz dwar l-ezercizzju arbitriju ta' dritt. L-elementi kostituttivi ta' dan ir-reat huma erbgha u cioe s-segwenti:
1) Att estern li jispolja lil xi haddiehor minn haga li jkun qieghedigawdi, liema att ikun esegwit kontra l-opposizzjoni espresso jew presunta, ta' dan il-haddiehor;
2) Il-kredenza li l-att qieghed isir b'esercizzju ta' dritt;
3) Il-koxjenza fl-agent li hu qieghed jaghmel di privato braccio dak li jmissu jsir permezz tal-awtorita' pubblika u
4) In-nuqqas ta' titolu li jirrendi l-fatt aktar gravi.
Peress li ma giex stabbilit ta' min kienet il-proprieta ir-reat ma irrizultax.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info