Reference: 435/2017

Judgement Details


Date
08/11/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114021
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz dwar minuri b'down syndrome u l-ammissibilita tax-xhiedha taghha. Skont l-appellant Avukat Generali l-ewwel parti tax-xhieda tal-minuri ossia meta l-Qorti ghamlet referenza ghal 'pinky promise' kienet bizzejjed biex tikkonferma li l-
minuri kienet tifhem x'inhu gurament. Pero l-Qorti tal-Appell Kriminali kienet tal-fehma li dak li bhal donnu l-minuri tat x'tifhem x'inhu pinky promise bl-ebda mod ma kien jfisser li hi fehmet l-obbligi li jgib mieghu gurament, li taf li huwa skorrett li tixhed falz u l-konsegwenzi ta' xhieda falza. Lanqas ma irrizulta li l-Ewwel qorti kienet bidlet fehmtha biss wara li semghet l-Psikologi jespletaw l-inkarigu. Fl-ewwel lok, l-Qorti semghet ukoll Psikjatri mahtura mill-Qorti u semghet hi stess lil minuri, fejn mir-recording jirrizulta car libl-ebda mod ma tista' tikkunsidra li l-minuri fehmet x'inhu gurament u r-riperkussjonijiet jekk matghidx il-verita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info