Reference: 214/1998/1

Judgement Details


Date
15/07/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MUSCAT KEVIN ET vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILLUP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI GHAL PERMESS TAL-IZVILUPP, EFFETTI TA` OTTEMPERAMENT MA KONDIZZJONI IMPOSTA MILL-AWTORITA` FUQ IL-HRUG TAL-PERMESS - DRITTIJIET, ELEMENTI NECESSARJI GHAL RINUNZJA TA` - DRITTIJIET, RINUNZJA GHAL
Summary
Huwa principju assodat fil-gurisprudenza tal-Qrati taghna li r-rinunzji tad-drittijiet iridu jirrizultaw b'mod car u b'mod univoku. Ghalhekk il-gudikant irid ikun kawt hafna qabel jasal ghall-konkluzjoni li xi persuna ddekadiet minn xi dritt taghha.

L-ottjeniment ta` garanzija bankarja imposta mill-Awtorita` tal-Ippjanar bhala kondizzjoni ghall-hrug ta` permess ghall-izvilupp ma jammontaxghal rinunzja da parti tal-applikant ghad-dritt li jappella mid-decizjoni tal-Awtorita` li timponi l-ottjeniment ta` garanzija bankarja qabel il-hrug tal-permess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info