Reference: 231/2015

Judgement Details


Date
30/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs SPITERI BRIAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113843
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KWERELA
Summary
Il-fatt li l-kwerelant miet fil-mori tal-kawza kuntrarjament ghal meta imut l-akkuzat, ma jfissirx li jkun hemm l-estinzjoni awtomatika tal-proceduri.
1 ) Illi l-artikolu 3 tal-Kap 9 jghid li kullreat inissel azzjoni kriminali u azzjoni civili dan ifisser li z-zewg azzjonijiet huma distinti u separati u wahda ma teskludix lil ohra.
2 ) Illi l-artikolu 373 tal-Kap 9 jaghmilha cara li jekkfi zmien erbat ijiem minn mindu jkun sar ir-reat ma jkunx hemm ir-rinunzja mill-kwerelant il-Pulizija Ezekuttiva tista' tmexxi l-azzjoni ex officio dwar dak ir-reat.
3) Illi f'dan il-kaz mhux talli ma kienx hemm ir-rinunzja mill-kwerelant talli l-mara tal-kwerelant dejjem kienet uriet interess fil-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info