Reference: 191/2013

Judgement Details


Date
23/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs PORTELLI ALFRED
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113815
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROPRJETA KULTURALI
Summary
L-appellat f'din il-kawza kien akkuzat talli
f'Malta u/jew fl-ibhra territorjali jew fiz-zona kontigwa ta' Malta xjentement, jew b'negligenza, nuqqas ta' hila jew ta' osservanza ta' regolamenti kkaguna dannu lil jew qered proprjeta' kulturali sew jekk tali proprjeta' kulturali tkun sew jew ma tkunx registrata f'xi inventarju skont l-Att Dwar il-Patrimonju Kulturali, Kapitolu 445 tal-Ligijiet ta' Malta. Mill-provi filfatt irrizulta li kien saru xi xogholijiet izda ma ingabet l-ebda prova tal-hsara lil proprjeta kulturali u ghalhekk il-liberazzjoni tal-appellat giet konfermata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info