Reference: 37/2014

Judgement Details


Date
23/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs AZZOPARDI KENNETH IAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113772
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RICETTAZZJONI, DEFINIZZJONI TA`
Summary
Dan kien kaz dwar ricettazzjoni. It-tlett elementi ta' ricetazzjoni sabiex persuna tista' tinstab hatja huma s-segwenti: 1. Il-provenjenza llegittima tal-oggett in kwistjoni ossia li jkun insteraq jew gie mehud b'qerq jew akkwistat b'reat iehor. 2. L-akkuzat irid ikun laqa' ghandu jew xtara tali oggett li ghandu provenjenza llegittima u
3. Fil-mument tal-akkwist , l-akkuzat kien jaf bil-provenjenza llegittima tal-oggett in kwistjoni u dan skont gurisprudenza nostrana jista' jirrizulta kemmminn provi diretti kif ukoll minn provi indizzjarji. Wara li rat il-provi il-Qorti illiberat stanteli ma gewx pruvati l-elementi kollha tar-reat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info