Reference: 473/2016

Judgement Details


Date
29/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs DE MARTINO KENNETH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113700
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FRODI
Summary
L-appellat, f'dan il-kaz li kien akkuzat b'komplicita fi frodi nnominata, kien johrog forma ta' quotation ghall-kull rikjesta ta' biljett tal-ajru. Pero' quotation hija dik li hi, igifieri stima li fil-generalita' taghha mhix sufficjenti ghall-skop ta' rimbors ghaliex ma turix li kien hemm hlas ghas-servizz per via ta' cash sale jew almenu talba ghal hlas per via ta' invoice bhal fil-kaz odjern. L-ghazla li l-klijent jipprezenta l-quotation ghal skop ta' rimbors kienet biss tal-klijent u ma kellux' f'dan il-kaz' ikaxkar lill-appellat f'dawn il-proceduri. Kien jinkombi fuq il-prosekuzzjoni tipprova illi l-appellat kien jaf illi dik it-tharbixa ta' stima kienet qed isservi ta' strument sabiexil-klijent ikun rimborsat ta' spejjez li qatt fil-verita' ma kien hallas almenu f'dak l-ammont.
Fic-cirkostanzi ma irrizultatx htija tal-appellat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info